ประกันคุณภาพ สนอ.

ผลการวิเคคราะห์ข้อมูลพี่นาถ11
คำสั่งจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ-2562-1

1คำนำคู่มืือ62 (2)

2สารบัญคู่มือ-62 (2)
3บทที่-1-62 (2)
4บทที่2-62 (2)
5บทที่2-2 (2)
6บทที่-3-62 (2)
7บทที่-4-62 (2)
7บทที่-4-62 (3)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกัน-สนอ.ปีการศึกษา-2562-แก้ไขล่าสุด-1
คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานประกันคุรภาพการศึกษา-สนอ.-ประจำปีการศึกษา-2562-1 (1) (1)
คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานประกันคุรภาพการศึกษา-สนอ.-ประจำปีการศึกษา-2562-1 (1) (2)
คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานประกันคุรภาพการศึกษา-สนอ.-ประจำปีการศึกษา-2562-1 (1)
คำสั่งประเมินผลปฏิบัติราชการ
คุณสมบัติกรรมการ
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับคณะ-หน่วยงานสนับสนุน-1
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ-ประจ-าปีงบประมาณ-พ
ประกาศ-ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพ
ประกาศประกัน_20200417_0001
ประกาศ-หลักเกณฑ์ค่าตอบเเทน-กรรมการ
ฟอร์มแบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

ฟอร์มปฎิทินหรือแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ-2563
1คำนำคู่มืือ62

2สารบัญคู่มือ-62
3บทที่-1-62
4บทที่2-62
5บทที่2-2
6บทที่-3-62
7บทที่-4-62
8บทที่-5-62

คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานประกันคุรภาพการศึกษา-สนอ.-ประจำปีการศึกษา-2562-1
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.