BREAKING NEWS
Search
พา จอกทอง

อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อเลื่อนระดับในต่ำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อ...

การแข่งขันกีฬานักศึกษาหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์”(นักศึกษา) 4-10/03/2562

เมื่อวันอังคารที่ผ่าน (5 มี.ค.62) 📌 พิธีเปิดการแข่งขันก […]

พนมรุ้งเกมส์ ครั้งที่ 50 ของบุคลากร (12-13/03/2562)

การแข่งขัน กีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2” 8 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่...

เลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562(6 มี.ค.2562)

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. ประกาศผลการเลือกตั้ง […]

กีฬานักศึกษา ม.ราชภัฏกลุ่มภาคอีสาน ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์” (5/มี.ค./2562)

เมื่อวันอังคารที่ผ่าน (5 มี.ค.62) 📌 พิธีเปิดการแข่งขันก […]

“โครงการอัพเดทและสร้างความเข้าใจมาตรฐานบัญชีใหม่ที่ต้องถือปฏิบัติทุกฉบับ” (1/3/2562)

นที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคา […]

“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ (2/3/2562)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู...

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 มีนาม 2562

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ -เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.พานชัย เก […]

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับบุคลากร (19 ก.พ.62)

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับบุคลากร วันที...