ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 16 มิ.ย. พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมงานฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 21 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในการบริหารสาธารณะแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งให้ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยและจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริหารสาธารณะที่รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.