ชี้แจง “การกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินร่วมกัน”08/06/2563

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 โครงการประชุมชี้แจง “การกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินร่วมกัน”
เวลา 08.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจง “การกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินร่วมกัน” โดยนางสาวแสงรวีย์ พรหมดี รักษาการหัวหน้างานตรวจสอบภายใน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สำหรับโครงการฯจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และความเข้าใจในแนวทางการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และลดความเสี่ยงอันเกิดจากการเบิกจ่ายที่ขัดกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกยังได้มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะเป็นปะโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเพื่อจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน สำหรับการจัดโครงการ “การกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินร่วมกัน”ได้รับเกียรติจากนายเสริมศักดิ์ วิเชียรวรรณ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่อาจารย์และบุคลากร ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของคณะ สำนัก สถาบัน และกอง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 35 คน ณ ห้องทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
……………………………………..
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.