Category: ประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเบิก...

MOU การพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ (17/02/2563)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฝึกประสบก […]

ประชุมการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย (4-6/02/63)

เมื่อวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563(ที่ผ่านมา) รศ.ดร.พงษ์ […]

พิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ (013/01/2020)

วันนี้ (13/01/2020) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีวา […]

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561(14/09/2019)

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉัททัน […]

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (09/08/2019 )

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดกิจกร […]

MOU ระหว่าง SRRU กับGuizhou Normal University (06/08/2562)

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 (ที่ผ่านมา) เวลา 9.30 น. ณ […]

แชมป์โลก IFMA World Championship 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับชมรมมวยมหาว...

เข้ามอบถ้วยรางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลชาย 24 /07/2562

วันนี้ (24/07/2562) เวลา 14.00 น. อาจารย์จักราวุธ สิทธิ […]

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 24/07/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาค […]