MOU การพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ (17/02/2563)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการอิงสมรรถนะตามแนะแนว Unicef แบบมีส่วนร่วม ภายไต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ – เพื่อพัฒนาครู และผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัย มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการประเมินพัฒนาการอิงสมรรถนะตามแนวแนะ Unicef แบบมีส่วนร่วม – เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก คณาจารย์และนักศึกษาวิชาสาขาปฐมวัย สามารถวิเคราะห์ผลิตสื่อ/อุปกรณ์/จัดทำคู่มือการประเมินพัฒนาการอิงสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามแนวแนะ Unicef ที่มีประสิทธิภาพ –เพื่อให้ ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย นำความรู้และประสบการณ์จาการไปทดลองใช้ในการติดตามประเมินพัฒนาการอิงสมรรถนะเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ
สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการอิงสมรรถนะตามแนะแนว Unicef แบบมีส่วนร่วม ในครั้งนี้ได้แก่ – มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ – ประธานมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา – นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได –นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด –และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์
……………………..…………..
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.