Category: ภาพกิจกรรม

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Svay Rieng University (SRU) มาศึกษาดูงาน เยี่นมชม มรภ.สร.

วันนี้ (6 มี.ค. 63)เวลา 10.00 น.ณ. ห้องประชุมวิเทศสัมพั […]

MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (26/02/63)

MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ระ […]

ร่วมต้อนรับองคมนตรี 26 ก.พ. 63

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัต […]

ติดตามผลนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (19/02/2563)

วานนี้ (19 ก.พ. 2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมงานวิเท […]

มอบเกียรติบัตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (19/02/2563)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 29 […]

บุญซำฮะ (19/02/2563)

**วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา […]

มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย University of South-East Asia (USEA) (19/02/2563)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทย […]

ประชุมโครงการสำรวจ วิเคราะห์บริบทพื้นที่ และศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (18/02/2563)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา […]

กองคลัง มรภ.สร. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 29 […]

คณะเกษตรฯ จัดพิธีสู่ขวัญข้าว ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ โดมกิจกรรมคณะเ […]