Category: ภาพกิจกรรม

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สระน้ำข้างหอประชุมมหาวิทยาลั […]

โครงการ “แนวทางพัฒนาองค์กรคุณธรรม” 5/11/2561

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิท […]

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 (12/10/2561)

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธี […]

พิธีสืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ปีการศึกษา 2561 (5/10/2561)

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร […]

เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 (26/09/2561)

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอา […]

“ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” ประจำปี ๒๕๖๑ (26/09/2561)

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ พิธีแสดงมุทิตาจิต “ร้อย […]

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (15/09/2561)

วันที่ 15 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การ […]

ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (14 /09/2561)

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมล้านช้ […]

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมฉัททัน […]

งานมหกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสุรินทร์โมเดล 1/09/2561