โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน  ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

วันนี้ (21 ก.พ. 2563) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆมีขั้นตอนการปฏิบัติ ที่ส่วนราชการและผู้รับผิดชอบต้องถือปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังแบบอเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงิน บัญชี  ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลัก คือบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการและคุณธรรมที่เป็นตัวการสำคัญในการดำเนินงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีวัตถุมีประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

  1. เพื่อรวบรวมความเห็น ประสบการณ์และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคให้เป็นรูปแบบเอกสาร
  2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

……………………………………………………………………………………………………………….
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.