พา จอกทอง

บุญซำฮะ (19/02/2563)

**วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา […]

มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย University of South-East Asia (USEA) (19/02/2563)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทย […]

ประชุมโครงการสำรวจ วิเคราะห์บริบทพื้นที่ และศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (18/02/2563)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา […]

MOU การพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ (17/02/2563)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฝึกประสบก […]

กองคลัง มรภ.สร. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 29 […]

ประชุมการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย (4-6/02/63)

เมื่อวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563(ที่ผ่านมา) รศ.ดร.พงษ์ […]

คณะเกษตรฯ จัดพิธีสู่ขวัญข้าว ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ โดมกิจกรรมคณะเ […]

รายงานตัวรอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภั […]

แสดงแบบผ้าและเครื่องแต่งกายนานาชาติ

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ เวทีสวนสาธารณะเฉล […]

เปิดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. นายศักรินทร์ ทุมเสน […]