Category: ไม่มีหมวดหมู่

เปิดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. นายศักรินทร์ ทุมเสน […]

ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช […]

เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

http://s.ch7.com/305473 เวลา 15.15 น.วันนี้ พระเจ้าหลาน […]

“ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” ประจำปี ๒๕๖๑ (26/09/2561)

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ พิธีแสดงมุทิตาจิต “ร้อย […]

“สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ” 20/6/2561

“สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล &# […]

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด...

จิตอาสาทำความดี(วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา)28 กรกฎาคม 26560

ประกาศมหาวิทยาลับราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ยินดีต้อนรับอธิการคนใหม่