ประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 📣 มหาวิทยาลัยรา […]

ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

📢 ประกาศ!!! ขยายเวลาเปิดรับผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลั […]

📣📣 ประกาศห้ามเข้า-ออก ม.รภ.สร. ในเวลาที่กำหนด

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Svay Rieng University (SRU) มาศึกษาดูงาน เยี่นมชม มรภ.สร.

วันนี้ (6 มี.ค. 63)เวลา 10.00 น.ณ. ห้องประชุมวิเทศสัมพั […]

MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (26/02/63)

MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ระ […]

ร่วมต้อนรับองคมนตรี 26 ก.พ. 63

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัต […]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเบิก...

ติดตามผลนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (19/02/2563)

วานนี้ (19 ก.พ. 2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมงานวิเท […]

มอบเกียรติบัตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (19/02/2563)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 29 […]