BREAKING NEWS
Search

เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

http://s.ch7.com/305473

เวลา 15.15 น.วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จออก ณ พระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประทานพระวโรกาสให้ นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพืชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะผู้บริหาร นำผู้ชนะการแข่งขันตามโครงการ “RUN FOR CARE @SURIN 2018” ครั้งที่ 2 เฝ้า ในการนี้ ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันฯ พร้อมกันนี้ ได้ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วย นายนิยม รัตนเย็นใจ ประธานชมรมจักรยานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะ เฝ้าถวายเงินรายได้จากการแข่งขันจักรยาน “รวมใจภักดิ์รักษ์ ซแรย์อทิตยา” เพื่อสมทบทุนโครงการเกษตรอทิตยาทร

นายประชาติ หินกล้า กรรมการบริหารบริษัท ไฟเบอร์ยูโร อุอาร์ดี จำกัด นำคณะพระสงฆ์ เฝ้าถวายพระพุทธรูป และสิ่งของ

นายประชาติ หินกล้า กรรมการบริหารบริษัท ไฟเบอร์ยูโร อุอาร์ดี จำกัด นำ คณะบุคคล เฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย และถวายสิ่งของ

นายชวิศ ชื่นเจริญ กรรมการบริหารบริษัท บอส แอนด์ ธอส โปรเจค จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย และถวายสิ่งของ

นางสุรี จิตศักดานนท์ ประธานชมรมจุฬาฯ รัชประชา เทิดพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย และถวายสิ่งของ

นายนันทพันธ์ อภิชัยธนาธิป ผู้จัดการห้างทองแสงพรหม พร้อมครอบครัว เฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย

นายปกรณ์พัฒน์ เนื่องจำนงค์ ผู้ควบคุมด้านข้อมูลเนื้อหาและข่าว แฟนเพจ เรารักพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พร้อมครอบครัว เฝ้าถวายสิ่งของ

นายสุกฤษฎิ์ สังฆะโน ผู้จัดทำแฟนเพจ เรารักพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และคณะ เฝ้าถวายพระสาทิสลักษณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร เฝ้าถวายเข็มกลัดอักษรพระนามย่อ เพื่อทรงใช้ในกิจการในพระองค์

นายพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ กรรมการบริษัท อาร์มาดิโล่ จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน และครอบครัว เฝ้าถวายเงินส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสมุดนิทานระบายสี “ทำไมคนไทยรักในหลวงรัชกาลที่ 9” ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร บริษัท บาริแคร์ จำกัด เฝ้าถวายเครื่องไล่ยุง น้ำยาไล่ยุง สำหรับทรงนำไปใช้ในกิจการในพระองค์

นายธาวิษ ถนอมจิตต์ กรรมการและเลขานุการ กองทุนพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร พร้อมด้วย นายมนตรี ศิริวัฒนาวราการ ไวยาวัจกร วัดทรงเสวย จังหวัดชัยนาท และคณะ เฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.