พา จอกทอง

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก […]

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนเพชรอินทนิล

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต […]

📣📣 อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

ธนาคารออมสินได้มีมาตรการช่วยเหลือด้วยโครงการพักชำระหนี้เงินต้นและดอก

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid- […]

ผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่หรืออาคารของ ม.รภ.สร.ดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19

📣📣 ประกาศให้บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่หร...

แสดงความห่วงใยถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แสดงความห่วงใยถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 📣📣 ข่าวประชา...

📣 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันสัตว์เลี้ยง

ตามที่คณะกรรมการควบคุมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ประจำมหาวิทยา...

รับมอบสีจากนายรัชวิทญ์ ปริชญาสินธุศักดิ์ ผู้จัดการ บริษัทไทยสตีลคอน จำกัด

วันนี้ (14/04/2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิ […]

ม.รภ.สร. มอบเจลแอลกอฮอล์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ รพ.ปราสาท

วันนี้ (16 เมษายน 2563) เวลา 14.30 น. อาจารย์จักราวุธ ส […]

ม.รภ.สร. มอบเจลแอลกอฮอล์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ รพ.สุรินทร์

วันนี้ (17 เมษายน 2563) เวลา 13.30 น. อาจารย์จักราวุธ ส […]