ผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่หรืออาคารของ ม.รภ.สร.ดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19

📣📣 ประกาศให้บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่หรืออาคารของ ม.รภ.สร. ดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 ให้แก่พนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกประกาศฉบับที่ 118/2563 เรื่อง มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เกิดความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยให้บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการหรือหน่วยงาน ที่ใช้พื้นที่หรืออาคารของมหาวิทยาลัย ดำเนินการดังนี้

1. ให้ตั้งจุดคัดกรองพนักงานโดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วย Alcohol Gel ทุกครั้ง และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ระหว่างการปฏิบัติงาน และตั้งจุดควบคุมการ เข้า – ออก ที่พักอาศัยของพนักงาน และห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่พักอาศัยโดยเด็ดขาด

2.ให้เว้นระยะห่างตามมาตรการทางสังคม (Social Distancing) เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร

3. นอกจากการปฏิบัติตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว ให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.