ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สระน้ำข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสโมสรนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ จัดงานสืบศรัทธา บูชาสายน้ำ ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.เริ่มขบวนแห่ฯจากบริเวณอาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์มาที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เวลา ๑๗.๐๐น.อาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง การจัดโครงการประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ให้นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เกิดความสนใจภาคภูมิใจและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสามัคคีคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย สำหรับการจัดกิจกรรมลอยกระทง ในครั้งนี้ มีการประกวดกระทงสวยงาม และประกวดนางนพมาศอีกด้วย
**กระทง**
กระทงชนะเลิศอันดับ ๑ กระทงจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กระทงจากคณะครุศาสตร์
ชนะเลิศอันดับที่ ๓ กระทงจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
**ขบวน**
ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ขบวนแห่ฯจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ขบวนแห่ฯจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ ขบวนแห่ฯจากคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
**นางนพมาศ**
ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๗ นางสาววิจิตรา รัมย์ประโคน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๙ นางสาวจุฑามาศ มีรส จากคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ หมายเลข ๓ นางสาวสุนิสา ดวงราษี จากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และชมรมสิงห์อินทนิลอาสาพัฒนาชุมชน
**รางวัลขวัญใจอินทนิล**
ได้แก่ หมายเลข ๑๐ นางสาวมินทรา เถาว์ยา จากคณะวิทยาการจัดการ
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.