ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับบุคลากร (19 ก.พ.62)

    • ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับบุคลากร

    วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนายถนอม อินทรกำเนิด ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ประชุมร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวาระรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เช่น การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและวิชาการ รายงานผลการดำเนินงานด้านกฏหมาย รายงานผลการดำเนินงานด้านกายภาพ รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และร่างกำหนดการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

    ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มอบหมาย จะดำเนินการสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยละเอียดและจะดำเนินการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต่อไป

    —-
    งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.