Category: ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ธนาคารออมสินได้มีมาตรการช่วยเหลือด้วยโครงการพักชำระหนี้เงินต้นและดอก

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid- […]

ผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่หรืออาคารของ ม.รภ.สร.ดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19

📣📣 ประกาศให้บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่หร...

แสดงความห่วงใยถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แสดงความห่วงใยถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 📣📣 ข่าวประชา...

📣 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันสัตว์เลี้ยง

ตามที่คณะกรรมการควบคุมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ประจำมหาวิทยา...

รับมอบสีจากนายรัชวิทญ์ ปริชญาสินธุศักดิ์ ผู้จัดการ บริษัทไทยสตีลคอน จำกัด

วันนี้ (14/04/2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิ […]

ม.รภ.สร. มอบเจลแอลกอฮอล์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ รพ.ปราสาท

วันนี้ (16 เมษายน 2563) เวลา 14.30 น. อาจารย์จักราวุธ ส […]

ม.รภ.สร. มอบเจลแอลกอฮอล์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ รพ.สุรินทร์

วันนี้ (17 เมษายน 2563) เวลา 13.30 น. อาจารย์จักราวุธ ส […]

ประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 📣 มหาวิทยาลัยรา […]

ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

📢 ประกาศ!!! ขยายเวลาเปิดรับผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลั […]

📣📣 ประกาศห้ามเข้า-ออก ม.รภ.สร. ในเวลาที่กำหนด