โครงการ “แนวทางพัฒนาองค์กรคุณธรรม” 5/11/2561

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการ “แนวทางพัฒนาองค์กรคุณธรรม” โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ และนายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ซึ่งตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมา ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้จัดอบรมให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ จำนวนหลายแห่ง เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่วิทยากร ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ จัดศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงจัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ นิเทศอาสา และผู้เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรมหาวิทยาลัยแห่งคุณธรรมภายใต้มูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงจัดโครงการแนวทางพัฒนาองค์กรคุณธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม โดยการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในที่ทำงาน ครอบครัว รวมถึงสนับสนุนคุณธรรมให้กับชุมชนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” ขณะที่นายปราโมทย์ โชติมงคล ได้บรรยายในเรื่อง “ขั้นตอนสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรม” ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมรับฟัง
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.