การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙(๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์พิบูล รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารย์ รศ.ดร.บังอร กุมพล กรรมการภายนอกจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.จักราวุธ สิทธิพรมมา และ อ.อรุโณทัย อุ่นไธสง กรรมการภายใน ที่มาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2560 ณ ห้องฉัททันต์ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า ผลการดำเนินงานในภาพรวม มีการดำเนินงานระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 3.19 คะแนน เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานองค์ประกอบพบว่า มีองค์ประกอบที่ 5 อยู่ในระดับดี ส่วนองค์ประกอบที่ 1-4 อยู่ในระดับพอใช้


TAG


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.