BREAKING NEWS
Search

“โครงการอัพเดทและสร้างความเข้าใจมาตรฐานบัญชีใหม่ที่ต้องถือปฏิบัติทุกฉบับ” (1/3/2562)

นที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด “โครงการอัพเดทและสร้างความเข้าใจมาตรฐานบัญชีใหม่ที่ต้องถือปฏิบัติทุกฉบับ” ซึ่งจัดโดยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอาจารย์ ดร.ธกานต์ ชาติวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ
– แนวทางการปฏิบัติงานบัญชีในอนาคตสำหรับนักบัญชียุคใหม่
– Update มาตรฐานบัญชีสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
– สรุปประเด็นสำคัญของมาตรฐานบัญชีฉบับปรับปรุง 2561
– กรณีศึกษาเกี่ยวกับ “มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ”สำหรับ “โครงการอัพเดทและสร้างความเข้าใจมาตรฐานบัญชีใหม่ที่ต้องถือปฏิบัติทุกฉบับ” นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการบัญชีไทยที่สำคัญ ในปี 2562 แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการจัดทำบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลในวิชาชีพบัญชีต่อไป

………………
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.