การพัฒนาความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6-8 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 6 – 8  เมษายน  2561   ณ เมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดยมีผู้บริหารหรือผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา และการพัฒนาความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียว จำปาสัก และ โรงแรมจำปาสัก แกรนด์  โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มี อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนในการลงนาม พร้อมให้การกล่าวต้อนรับ ผู้บริหารหรือผู้แทนสถาบันอุดมศึกษากว่า 17 สถาบัน และ Mr.Suphasan Tangchitvisut  Director  HTC – College  Ghampasak,   Mrs. Chatrapee Kantariyo  General  Manager  Ghampasak Grand Hotel.

ซึ่งการลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วมมือ เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  นี้เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศด้านสหกิจศึกษา จะสามารถพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  และจะสามารถสร้างความเข้มแข็งในทักษะการทำงาน ปฏิบัติงานจริง แก่ นิสิต นักศึกษา เพื่อการแข่งขันในตลาดงานของประเทศได้ในอนาคต พร้อมกันนี้ สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สามารถ ส่ง นักศึกษา อาจารย์ เข้าปฏิบัติงาน อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรของสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการได้อีกด้วย  โดยกรอบบันทึกข้อตกลง มีระยะเวลาความร่วมมือทั้งสิ้น 5 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.