การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(๓ เม.ย. ๒๕๖๐)

เวลา ๐๙.๓๐ น.ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานประุมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓(๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดไว้ จึงได้เรียนเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องเอราวัณ ชั้น ๒ อาคาร ๓๑
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.