BREAKING NEWS
Search

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 21/06/2019

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ ตำบลโคกกลาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยร่วมรับฟังบรรยายสรุปความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การจัดการการศึกษาผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ “เส้นสายลายไหมจรูกแขวะ” ฐานการเรียนรู้ “เกษตรอินทรีย์ วิถีจรูกแขวะ” ฐานการเรียนรู้ “จักสาน พื้นบ้านจรูกแขวะ” ฐานการเรียนรู้ “ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง” ฐานการเรียนรู้ “นวดผ่อนคลาย สมุนไพรบำรุงกำลัง” ครูภูมิปัญญาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในการนวดแผนไทย และการเรียนรู้ยาสมุนไพรและวิธีการต้มยาสมุนไพร และฐานการเรียนรู้ “การบูรณาการภูมิปัญญากับการจัดการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ”
จากนั้นเวลา 09.00 น. องคมนตรีและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์ SWOT รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.