ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (14 /09/2561)

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences : 1st HUNIC) ภายใต้หัวข้อ “มนุษย์-สังคม : นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา” (Human-Societies : Innovate Locally, Impact Globally through the King’s Philosophy) ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครืองข่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ ส่งเสริมศักยภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เข้าชมบริเวณด้านหน้าอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อีกด้วย
………………
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.