เลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.รภ.สร. 18 /07/2019

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารมหิธราบรรณาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดำเนินการจัดการลงคะแนนเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมี รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ และนายสุทน เฉื่อยพุก กรรมการการเลือกตั้งฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์กฤษณ์ ปิ่นทอง ได้ 227 คะแนน อันดับที่ 2 ได้แก่ นายฉัตรชัย ศรีมาลา ได้ 214 คะแนน
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (สายวิชาการ) ได้แก่ นางศศิธร ศูนย์กลาง ได้ 223 คะแนน นายวิโรจน์ ทองปลิว ได้ 216 คะแนน นายธงชัย เจือจันทร์ ได้ 190 คะแนน นายตรีคม พรมมาบุญ ได้ 177 คะแนน นายศุภชัย แก้วจันทร์ ได้ 174 คะแนน นายประทีป ดวงแว่ว ได้ 163 คะแนน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจโทนภเกตุ สุขสมเพียร ได้ 144 คะแนน
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (สายสนับสนุน) ได้แก่ นายสังเวียน ก้อนทอง ได้ 94 คะแนน นายโกวิทย์ พันธ์จรุง ได้ 90 คะแนน นางอัจฉรีย์ มาลีหวล ได้ 88 คะแนน นายเสรี มาลทอง ได้ 74 คะแนน นางจิตประสงค์ จันทคล้าย ได้ 69 คะแนน นางพิรานุช ไหวดี ได้ 67 คะแนน และนางฉัตรกมล อินทยุง ได้ 61 คะแนน
ทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว จะมีการประชุมผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นลำดับต่อไป

————————
งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.