BREAKING NEWS
ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ การประดวดดนตรี “ดุริยะประชัน น้อมอภิวันท์คีตราชา” ครั้งที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาภาคอีสาน ระดับอุดมศึกษาภาคอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาครูและกล่าวเปิด โดย นายวิชัย ทัศนเศรษฐ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
Search

Post list Display

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

วีดีโอ