BREAKING NEWS
ศูนย์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท ทรงเจริญพระชนพรรษา ๗ รอบ ณ ป่าชุมชนโคกโครง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการนี้ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)
Search

Post list Display

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

วีดีโอ