TO BR NUMBER ONE ( 23 กุมภาพันธ์ 2561 )

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ตลอดเวลา 15 ปีที่จังหวัดสุรินทร์ ได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE คลอบคลุม 17 อำเภอ ภายใต้จุดมุ่งหมายของการดำเนินงาน คือ การสร้างเยาวชนคนดีครีสุรินทร์ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ประกาศให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระของจังหวัด โดยมีรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สู่เป้าหมาย “เด็กสุรินทร์ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ด้วยกลยุทธ์ “เด็กสอนเด็ก เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน ชุมชนมีส่วนร่วม” ยึดหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง ให้โอกาส พัฒนาเติมเต็ม” เพิ่มการเข้มข้นด้วยการลงนามข้อตกลงร่วมกันทุกภาคส่วน กำหนดให้วันพุธเป็นวันแสดงสื่อสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE โดยข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า สวมเสื้อชมรม TO BE NUMBER ONE

ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์มีเยาวชนอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 317,916 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งหมด 473 ชมรม และในจำนวนนี้ได้พัฒนาไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 79 แห่ง กระจายคลอมคลุมทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ

ในวันดังกล่าวจังหวัดสุรินทร์ได้จัดมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยจัดแสดงผลงานของชมรม 15 แห่ง พร้อมเพิ่มเวทีพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนได้เข้าเรียนรู้ในกิจกรรมสร้างสุขและมินิคอนเสิร์ต มีเยาวชนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 18,300 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้นในปี พ.ศ.2558 โดยเน้นให้เป็นกิจกรรมที่คิดและทำขึ้นโดยนักศึกษา เช่น การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมเผยแพร่โทษภัยของยาเสพติดร่วมกับชุมชน และกีฬาสีต้านยาเสพติด กิจกรรมดังกล่าวทำให้เยาวชนได้น่วมทำสิ่งที่ดี ๆ ที่สร้างสรรค์ ฝึกให้แกนนำนักศึกษาและสมาชิกกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เกิดความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถที่มี

สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 11.30-13.30 น. และ 16.00-17.00 น. กิจกรรมภายในศูนย์มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นแบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิก คือ การฝึกอาชีพ ได้แก่ การทำเครื่องประดับไทยจากกระดาษหนังเทียม ตุ๊กตาทำมือ แกะกระจก การทำพานบายศรีสู่ขวัญ การทำภาพพิมพ์แกะไม้ และการทำครีมบำรุงจากข้าวและมะขาม

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพรราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ เข้าเฝ้าพร้อมพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจพนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

—————————–
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

https://drive.google.com/open?id=1R3eAPs91kYo1HEQ6ah533-C_Au7mQIUo
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.