50Webs
http://www.free-counter-plus.com
 30 สิงหาคม 2554 ประกันคุณภาพ
 24 สิงหาคม 2554 ศูนย์กองทุนรับบริจาคเลือด
 23 สิงหาคม 2554 กจ.รับสมัครพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
 19 สิงหาคม 2554 อบรมประกัน+ รับเกียรติบัตร
 18 สิงหาคม 2554 อบรมประกัน
 04 สิงหาคม 2554 ประเมินภายใน สนอ
 03 สิงหาคม 2554 ประเมินกองกลางและกองแผน
 28 กรกฎาคม 2554 ประเมิสำนักส่งเสริมวิชาการ
 21 กรกฎาคม 2554 ประชุมสภา
 16 กรกฎาคม 2554 แห่เทียนพรรษา
 13 กรกฎาคม 2554 เลือกตั้ง ผอ.สน.วิทยบริการ
 11 กรกฎาคม 2554 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชา
 11 กรกฎาคม 2554 ประชุมพนักงานราชการ พนักงานมหาลัย
 11-12 กรกฎาคม 2554 จัดห้องสมุด รร.เจริญราษฏ์
 23 มิถุนายน 2554 CHE QA ONLINE SYSTEM
 22 มิถุนายน 2554 นศ.พละรณรงค์เลือกตั้ง
 22 มิถุนายน 2554 มอบกระเช้า ดร.อัจฉรา
 15 มิถุนายน 2554 วันสถาปนา
 01 มิถุนายน 2554 ประมวลภาพการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทย
ลัย
 18 เมษายน 2554 ประมวลภาพพิธีรับพระราชปริญญาบัตร
 17 เมษายน 2554 ประมวลภาพงานเลี้ยง
 15 เมษายน 2554 ประมวลภาพพิธีซ้อมรับพระราชปริญญาบัตร
 14 เมษายน 2554 ประมวลภาพงานราตรีม่วงเขียว 54
 12 เมษายน 2554 ประมวลภาพประเพณีวันสงกรานต์ credit by Mr.บอย
 01 เมษายน 2554 ประมวลภาพต้อนรับ รศ ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
 11 กุมภาพันธ์ 2554 ประมวลภาพ หงา คาราวาน
 14-24 มกราคม 2554 ประมวลภาพ 6th SIFF
 14-24 มกราคม 2554 ประมวลภาพ world peace
14-24 มกราคม 2554 ประมวลภาพ fasion show

 17 ธันวาคม 2553 ประมวลภาพพนมรุ้งเกมส์
 26 พฤษศจิกายน 2553 ประมวลภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 1
 21 พฤศจิกายน 2553 ประมวลภาพราตรีม่วง-เขียว
 2-6 พฤศจิกายน 2553 ฝ่ายประชาสัมพันธ์บันทึกเทปคำสัมภาษณ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์
 15 กันยายน 2553 วันแห่งความสำเร็จ_1
 15 กันยายน 2553 วันแห่งความสำเร็จ_2
 14 กันยายน 2553 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU
 4-6กันยายน 2553 กองกลางสัมมนา+ศึกษาดูงาน+นันทนาการ
 11 สิงหาคม 2553 วันแม่แห่งชาติราชภัฏสุรินทร์ 2553
08 มิถุนายน 2553 รับน
อง 53 credit : กองพัฒฯ
15 มิถุนายน 2553 วันสถาปณามหาวิทยาลัย
23 มิถุนายน 2553 คนดีศรีเมืองช้าง
14-24 มกราคม 2553 5th SIFF_1
14-24 มกราคม 2553 5th SIFF_2
05 ธันวาคม 2552 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
25 พฤศจิกายน 2552 ปริญญา 2552
21 ตุลาคม 2552 กฐินสามัคคี 2552
16 กันยายน 2552 วันแห่งความสำเร็จ
09 กันยายน 2552 ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ
15 สิงหาคม 2552 ธรรมทัศนาจรไหว้พระ 9 วัด_3
12 สิงหาคม 2552 ประมวลภาพพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
05 สิงหาคม 2552 ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอลอาจารย์
05 สิงหาคม 2552 ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอลนักศึกษา
05 สิงหาคม 2552 ประมวลภาพงา
นเลี้ยง
25 มิถุนายน 2552 พิธีถวายปริญญาบัตร
24 มิถุนายน 2552 "Freshy Boy and Girl 2009"
24 มิถุนายน 2552 "True Music True Party"
15 มิถุนายน 2552 พิธีตักบาตร
15 มิถุนายน 2552 วันสถาปนา
20 เมษายน 2552 ค่ายเรียนรู้คุณธรรม
4-5 กุมภาพันธ์ 2552 "ดอกบัวเกมส์" 1
4-5 กุมภาพันธ์ 2552 "ดอกบัวเกมส์" 2
4-5 กุมภาพันธ์ 2552 "ดอกบัวเกมส์" 3
14-24 มกราคม 2552 4th SIFF_1
14-24 มกราคม 2552 4th SIFF_2
14-24 มกราคม 2552 4th SIFF_3
14-24 มกราคม 2552 4th SIFF_4

29 ธันวาคม 2551 กีฬามหาสนุก"
29 ธันวาคม 2551 " new year party 2009"
6-12 ธันวาคม 2551 "คชสารเกมส์ 2551"_1
6-12 ธันวาคม 2551 "คชสารเกมส์ 2551"_2
6-12 ธันวาคม 2551 "คชสารเกมส์ 2551"_3
6-12 ธันวาคม 2551 "คชสารเกมส์ 2551"_4
27 พฤศจิกายน 2551 "พิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี 49-50"
24 กันยายน 2551 วันแห่งความสำเร็จประจำปี 2551
24 กันยายน 2551 7 กระรัตพัชราสมคุณค่าที่ภาคภูมิ
24 สิงหาคม 2551 แม่แห่งชาติราชภัฏสุรินทร์ 2551
25 สิงหาคม 2551 พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 80 รูป
12 สิงหาคม 2551 วันแม่แห่งชาติราชภัฏสุรินทร์ 2551
12 สิงหาคม 2551 พิธีตักบาตร
24 กรกฎาคม 2551 โฮ้ปบายละเงี๊ยด 2551
03 กรกฎาคม 2551 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 2
15 มิถุนายน 2551 ประมวลภาพพิธีทำบุญตักบาตร 
13 พฤศจิกายน 2550 พิธีถวายปริญญาบัตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
12 พฤศจิกายน 2550 ฟรีคอนเสิร์ตธารน้ำใจจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส
15 กันยายน 2550 วันเกษียณ 2550
15 สิงหาคม 2550 การแสดงแบบผ้าไหม
03 สิงหาคม 2550 พิธีรับไฟพระฤกษ์พระราชทาน
27 มิถุนายน 2550 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรี
21 มิถุนายน 2550 กระชุมสภากาแฟครั้งที่ 18/2550
15 มิถุนายน 2550 พิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปณามหาวิทยาลัย
22 พฤษภาคม 2550 การประชุมปฏิบัติการ"ภูมิไทย ชุดไทย"
12-14 พฤษภาคม 2550 ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
04 พฤษภาคม 2550 การอบรมเกียรติบัตร "รู้รักสมานฉันท์"
02 มีนาคม 2550 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
25 กุมภาพันธ์ 2550 สาธิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 5
07 กุมภาพันธ์ 2550 กีฬาประเพณีครั้งที่ 1
14-24 มกราคม 2550 SIIF 2_1
14-24 มกราคม 2550 SIIF 2_2
14-24 มกราคม 2550 SIIF 2_3
14-24 มกราคม 2550 Fasion show
12 มกราคม 2550 การแถลงข่าวการจัดงาน SIFF 2

27 ธันวาคม 2549 การสัมมนาผ้าไหมไทย-ลาว
27 ธันวาคม 2549 "โฮปบายละเงี้ยจ"
28 พฤศจิกายน 2549 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16-17 พฤศจิกายน 2549 โต๊ะจีนช้างงานช้างและกาชาด ประจำปี 2549
15 มิถุนายน 2549 วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
24 พฤษภาคม 2549 พฤษภาหรรษาผ้าไหมสุรินทร
16-18 พฤษภาคม 2549 กีฬาพนักงานเจ้าหนาที่
22 มกราคม 2549 พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้า
14-24 มกราคม 2549 SIFF 1
01 มกราคม 2549 กีฬามหาสนุก
01 มกราคม 2549 งานเลี้ยงสังสรรค์
01 มกราคม 2549 พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2549
28 ธันวาคม 2548 พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
15 มิถุนายน 2548 พิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนา

มินิคอนเสิร์ตพันช์ PUNCH LIVE IN SRRU