BREAKING NEWS
Search

Category: ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศมหาวิทยาลับราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ยินดีต้อนรับอธิการคนใหม่

ทำบุญตักบาตรกับนักศึกษาชมรมพุธ 10/9/2558

บุคลากร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาการ การจัดการ ที่อาคารลานข้าง 22/7/2558

ประฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 (20ก.ค.2558)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยที่อาคาร30ระหว่างวันที่ 9-10/7/2558

ประชาพิจารณ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต13/6/2558

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2558

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ภาคปกติ-ปีการศึกษา-2558

รายงานตัวของนักศึกษาที่สอบได้ในรอบทั่วไป 28-29/5/2558